BLOGI

VOIMAUTTAVA PERHETYÖ

Ammattilainen kulkee perheen rinnalla tukien ja ohjaten ratkaisukeskeisin menetelmin. Perhetyöntekijän tärkeä tehtävä on löytää ja nähdä jokaisen perheenjäsenen omia voimavaroja ja hahmottaa niihin liittyviä toimintatapoja ja toisaalta myös muutokseen liittyvät haasteet. Omia voimavaroja voi vahvistaa tiedostamalla omia toimintatapoja ja pyrkiä tietoisesti kohti muutosta.
  -  Anne Sundström, sosionomiopiskelija, yrittäjä

Tämä Blogi tarjoaa Voimauttavan perhetyön kehittäjän, yrittäjä ja sosionomiopiskelijan Anne Sundströmin ajatuksia, oivalluksia, haasteita ja ratkaisuja. Annen lisäksi ääneen pääsevät Vieraskynäbloggarit, joiden avulla Voimauttavaa perhetyötä syvennetään entisestään.


Voimaatuminen tarkoittaa elämänhallintaa ja sisäisen voiman tunnetta.

Voimauttavan perhetyön avulla lisätään perheen sisäistä ja toiminnallista voimaantumista suunnitelmallisen toiminnan sekä ammatillisten työmenetelmien avulla - Vahvistetaan olemassa olevaa hyvää ja piilossa olevia vahvuuksia.

Sitoutuminen voimauttavaan prosessiin tarvitsee selkeää toimintaa ja ohjausta perhetyöntekijältä. Hänen tärkeä roolinsa on toimia positiivisena motivoijana ja luottamuksellisen ilmapiirin luojana. Hänen tulee osata useita työmenetelmiä ja kulkea aktiivisena toimijana perheen kanssa yhdessä kohti asetettuja tavoitteita.
Perheen rooli on sitoutua prosessiin kohti muutosta. Jokainen perheenjäsen omalta osaltaan on vastuussa omien taitojen kehittämisestä ja uuden oivaltamisesta. 

Voimauttava perhetyö on Anne Sundströmin kehittämä toimintamalli, jossa hyödynnetään voimauttavaa perhetyötä visuaalisten materiaalien kera.

Voimauttavan perhetyön takana Anne Sundström

Anne Sundström on kehittynyt Perhesuhdetaitojen opettajaksi. Uusien, monipuolisten taitojen avulla perheet voivat vahvistua sekä perheen sisäisen vuorovaikutuksen että arjen strukturoinnin kannalta. Voimauttavassa perhetyössä on tärkeää löytää perheen motivaatio paremman arjen luomiseksi koko perheelle. Tärkeää on huomioida jokaisen vahvuudet, kannustava puhe sekä positiivisen ilmapiirin luominen. Ammattilaisen avulla perheellä on mahdollisuus muutokseen ja uusien toimintatapojen oppimiseen haastavien tilanteiden voittamiseen.

Voimauttavan perhetyön Etäkurssin avulla ammattilaisella on sanallisen ja mallintamisen lisäksi käytössä myös monipuolinen materiaali, josta on iloa ja tukea niin perheelle kuin ammattilaisellekin.

Perhepalvelu Annen taustalla on Hoivapalvelu Anne Oy, joka tuottaa voimauttavaa perhetyötä Uusimaalla.