Mitä voimauttava perhetyö tarkoittaa?

20.05.2021

Perhetyö tarkoittaa palvelua, jonka tavoitteena on ratkaista perheiden arjessa esille tulleita haasteita ja pulmallisia elämäntilanteita. Perhetyö on sosiaalihuoltolain mukaista palvelua, minkä ehtona ei vaadita asiakkuutta lastensuojelussa.

Perhetyön tarkoituksena on tukea perheen toimintaa kohti itsenäistä selviytymistä arjessa ja kykyä hakeutua tarvitsemiensa palvelujen piiriin. Perhetyötä saadaan yleensä kolmen kuukauden jaksona kerrallaan ja sen tarkoituksena on ensisijaisesti perheen vuorovaikutuksen vahvistaminen, muutoksiin valmistautuminen sekä vanhemmuuden vahvistaminen ja tukeminen.

Perhetyö on ennaltaehkäisevää ja voimauttavaa sosiaalityötä, jota perhe voi saada kunnalta tai yksityisiltä toimijoilta sekä erimuotoisina palveluina myös yhdistyksiltä. Perhettä tavataan lähinnä kodeissa perhetapaamisina, mutta toisinaan saatetaan tavata yksittäistä perheenjäsentä, jonka kanssa keskustellaan kahden kesken, luottamuksellisesti.

Voimauttavan perhetyön ytimessä on asiakkaan kunnioittaminen ja hyvän vuorovaikutussuhteen luominen. Valitsemalla asiakkaalle /asiakasperheelle soveltuvia työmenetelmiä voidaan heti alusta luoda positiivinen kierre kohti ratkaisuja ja onnistumisia.

On tärkeää, että asiakas kokee tulleensa kuulluksi, ymmärretyksi ja saamalla vahvistusta omiin mielipiteisiin niin, että työntekijä rohkaisee kohti muutosta positiivisella otteella. Perhetyöntekijän on tärkeää tarkkailla ilmapiiriä ja herkällä korvalla muuttaa omaa toimintaansa niin, että perhetyöntekijä kohtaa asiakkaan ymmärtäen asiakkaan sanomaa. On tärkeää muistaa, että perhe itse on asiantuntija ja työntekijän tehtävä on tukea muutokseen valmistumista herkällä havainnoinnilla, näkökulmia vaihtamalla, vaikeitakin asioita puheeksi ottamalla ja ennaltaehkäisten mahdollisten ongelmien syntymistä perhedynamiikassa. Perhetyöntekijän tulee välttää perheen puolesta tekemistä ja toimia vastuullisena ammatillisena ohjaajana. Näiden hyväksi havaittujen materiaalien ja työmenetelmien avulla voidaan luoda luottamuksellista keskustelua ja toimintaa perheessä.


AVAAMME KOHTA SOMEKANAVAT - SEURAA MEITÄ FACESSA JA INSTASSA !